KIM THU SÉT IONIFLASH

Kim thu sét Ioniflash Mach NG30, bán kính bảo vệ  Rp = 71m tại h=5m, cấp IV.
Thông số kỹ thuật:
– Bán kính bảo vệ 71m (Cấp 4, chiều cao cột h=5m).
– Thời gian phóng tia tiên đạo thực tế Delta T=87 Micro giây.
– Thời gian phát tia tiên đạo quy theo tiêu chuẩn Pháp NF C 17-102 là Delta T=30 micro giây
Giá: Liên hệ
Danh mục: Từ khóa: