Họng tiếp nước chữa cháy

Là thiết bị cấp nước tiếp nước cho bồn chữa cháy hoặc tiếp nước chữa cháy trực tiếp.