Đồng phục chữa cháy theo TT48

850.000 

Đồng phục chữa cháy theo thông tư 48 bao gồm: áo chữa cháy, quần chữa cháy, nón chữa cháy, ủng chống cháy, khẩu trang phòng độc theo đúng qui định của thông tư 48.