Bình cầu chữa cháy tự động 6kg

390.000 

Đặc tính kỹ thuật

– Loại bình: Treo tường.

– Chất chữa cháy: Bột BC, ABC.

– Hiệu quả phun: ≤ 9s

– Phạm vi phun: ≥ 0.94m

– Xuất xứ: Trung Quốc.